Regional Museum of Koper

Contact: T: +386 566 33 570, +386 566 33 571
E: info@pokrajinskimuzejkoper.si
http://www.pokrajinskimuzejkoper.si

Info:

Kidričeva ulica 19, Koper
T: +386 566 33 570

How to get there?

Slovenija
Kidričeva ulica 19, Koper, 6000 Koper

PROJECT PARTNERS

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   ljubljana   piran     koper   aquilea   kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
The project Openmuseums is funded under the Programme for Cross-Border Cooperation Italy-Slovenia 2007-2013,
by the european regional development Fund and national funds.