Pokrajinski muzej Koper

Contact: T: +386 566 33 570, +386 566 33 571
E: info@pokrajinskimuzejkoper.si
http://www.pokrajinskimuzejkoper.si

Info:

Pokrajinski muzej Koper je kulturnozgodovinski muzej, ki skrbi za premično kulturno dediščino ter jo predstavlja najširšemu krogu prebivalstva. Vsebinsko področje delovanja pokriva področje arheologije, zgodovine, umetnostne in kulturne zgodovine ter etnologije slovenske in italijanske kulturne dediščine obalno-kraškega območja. Muzej izvaja javno službo skozi naslednje dejavnosti: evidentira, zbira, dokumentira, konzervira in restavrira, hrani, varuje in proučuje ter predstavlja predmetno kulturno dediščino. Muzej ima na razpolago računalnike, tiskalnike, fotokopirni stroj, zmogljiv dostop do medmrežja in sodobno programsko opremo potrebno za izvedbo aktivnosti projekta.

Odpiralni čas

 • zimski čas (september - april):
  torek - petek 9:00 - 17:00; sobota, nedelja in prazniki 11:00 - 17:00;
  ponedeljek, 1.1., 1.11. in 25.12. zaprto.
 • poletni čas (maj - avgust):
  podaljšan urnik do 22:00.

Več info >>

 

Vstopnina

 • odrasli 4 €/osebo
 • otroci od 6 do 14 let, dijaki, študenti, upokojenci 1,5 €/osebo
 • družina (starši+otroci, do skupno 5 ljudi) 5,5 €/osebo

Brezplačen vstop: otroci do vključno 5 let, člani SMD, ICOM, brezposelni, osebe s posebnimi potrebami, vsem obiskovalcem ob dnevih: 8.2., 15.5., 18.5, vsako 3. soboto v juniju, 3.12. in vsako 3. nedeljo v mesecu.
Več info >> 

 

Multimedijski kotiček se nahaja v Piano nobile Palače Belgramoni Tacco, na katerem je mogoče uživati v projekcijah in zvoku nove avdio-video opreme. Kotiček dopolnjuje zaslon na dotik v atriju palače, kjer je mogoče prelistati spletno stran muzeja.

Nove muzejske poti
Posodobitev in digitalizacija muzejske zbirke, kar bo omogočilo interaktivno uporabo obstoječe kulturne dediščine.

Glavne muzejske zbirke in predmeti
Palača Belgramoni Tacco; Etnološka zbirka; Od Avstro-Ogrske do Jugoslavije; Relief z levom sv. Marka; Rimski moški kip; Servis za kavo iz zač. 19. stoletja;We offer you:

Invalidom dostopno da
Avdio vodič da

How to get there?

Slovenija
Kidričeva ulica 19, Koper, 6000 Koper

PROJECT PARTNERS

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   ljubljana   piran     koper   aquilea   kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
The project Openmuseums is funded under the Programme for Cross-Border Cooperation Italy-Slovenia 2007-2013,
by the european regional development Fund and national funds.