Dnevnik Albina Mlakarja

zbirka-dnevnikKOBARIŠKI MUZEJ

 Albin Mlakar se je boril na mnogih bojiščih kot avstro-ogrski vojak. Vpoklican je bil že ob začetku vojne in služil je do konca. Boril se je v Posočju, Galiciji in v Tirolah.
Dnevnik je nastajal od 15. septembra 1915 do 7. novembra 1918.

Obiščite nas

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.