Zaporniška vrata

zbirka-kobaridKOBARIŠKI MUZEJ

Vrata italijanskega vojaškega zapora, ki je bil v 1. svetovni vojni v vasi Smast blizu Kobarida.

Na vratih, ki se nahajajo v črni sobi, so vidni izvirni zapisi vojakov v več jezikih.

Obiščite nas

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.