Etnološka zbirka

Etnoloska zbirkaPOKRAJINSKI MUZEJ KOPER

Etnološka zbirka je predstavljena v beneško-gotski hiši na obrobju mesta, na nekdanjem trgu Sv. Petra, danes Gramšijevem trgu. Zbirka predstavlja materialno in duhovno kulturo prebivalstva slovenske Istre, Brkinov in Čičarije ter Gornjega Krasa od 17. stoletja dalje. V pritličju stavbe je predstavljeno oblikovanje naselij v kamniti kulturni krajini, stavbarski detajli, rekonstrukcija ognjišča in sredozemska kuhinja. V prvem nadstropju je na ogled stalna razstava Stkana preteklost, ki prikazuje pot od vlaken rastlinskega in živalskega izvora do končnega izdelka – obleke. Na zunanjem dvorišču je predstavljeno kamnoseško gradivo in v lopi kovaško – kolarska delavnica.

Obiščite nas

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.