Od Avstro-Ogrske do Jugoslavije

Od Avstro- Ogrske do Jugoslavije copyPOKRAJINSKI MUZEJ KOPER

V razstavnem prostoru oddelka za novejšo zgodovino je na ogled razstava, ki prikazuje obdobje skoraj 100-ih let na mejnem jugozahodnem delu Slovenije oz. Primorske (slovenska Istra, Brkini in Bistriško), s poudarkom na prizadevanju primorskih Slovencev za priključitev k matičnemu narodu.
Razdeljena je na štiri obdobja, ki časovno segajo od začetka ustavne dobe leta 1861, ki je omogočila kulturno in politično aktivnost, pa do leta 1954, ko je bila določena današnja razmejitev s sosednjo Italijo.


Obiščite nas

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.