Aktivnosti partnerskih muzejev:

V okviru projekta je vsak partner v svojem muzeju vzpostavil multimedijski kotiček, v katerem lahko obiskovalci dobijo vse informacije o projektu in drugih partnerskih muzejih. Multimedijski kotiček je vidno označen z izbrano oblikovno podobo in logotipi projekta in programa. 

Na podlagi rezultatov analize o značilnosti muzejev se je vsak partner odločil in postavil novo zbirko, obnovil in/ali dopolnil razstavne poti na podlagi inovativnih metod in uporabe novih tehnologij na podlagi skupno sprejetih smernic.

Spoznaj nove razstavne prostore – poti >>

  

  • Turistično-kulturni paketi

Cilj aktivnosti je oblikovanje turistično-kulturnih paketov za predstavitev vsakega muzeja posebej na upravičenem čezmejnem območju. Paketi niso izdelani za ciljne skupine zgolj kulturnega značaja, ampak so dostopni širši javnosti, tudi družinam z otroki. Sodelujoči muzeji bodo nove potencialne obiskovalce privabljali na inovativen način – nove tehnološke oblike kulturne ponudbe.

Turistično-kulturni paketi.pdf (410 Kb)

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.