Multimedijski kotički

Oblikovani multimedijski kotički na podlagi virtualne poti opisujejo zgodovinsko-kulturno omrežje čezmejnega prostora.

Spoznajte nove multimedijske kotičke:

 • Grad Estense v Ferrari
 • Muzej umetnosti mesta Ravenna
 • Muzej velikih rek v Rovigu
 • Pokrajinski muzej Torcello v Benetkah
 • Muzej mode in uporabnih umetnosti v Gorici
 • Mestni muzeji in galerije zgodovine in umetnosti v Vidmu
 • Fondacija Oglej
 • Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran
 • Pokrajinski muzej Koper
 • Muzej in galerije mesta Ljubljana
 • Kobariški muzej

 

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.