Kobariški muzej

zbirka-kobarid

Digitalizacija razstavnih predmetov in izvedba demonstrativnega projekta s pomočjo postavitve manjše sončne elektrarne na strehi muzeja.

 

 

 

V muzeju je postavljena stalna zbirka o soški fronti, ki je sestavljena iz več kot 500 fotografij, 50 vojaških zemljevidov, skic in dokumentov poveljnikov enot, čez 1000 primerkov orožja, orodja, uniform, medalj in spominskih predmetov. Na podlagi smernic in s pomočjo novih računalniških tehnologij se je digitaliziralo muzejsko gradivo. Gradivo bo predstavljeno javnosti v sklopu letnih tematskih razstav. Dokumentarni film, ki je sestavljen iz edinstvenih posnetkov velikega zgodovinsko-pričevalnega pomena v več jezikih, je bil posodobljen s pomočjo digitalnih tehnologij (prehod na HD tehnologijo) in uvedbo 3 novih jezikov, kar mogoča večje koriščenje in odprtje muzeja širšemu teritorialnemu kontekstu. Zaradi velikega števila svetlobnih teles in naprav za ogrevanje in klimatizacijo je muzej velik porabnik električne energije. Upoštevajoč potrebo po zmanjševanju porabe energije iz tradicionalnih/neobnovljivih virov je Kobariški muzej izvedel demonstrativen projekt s postavitvijo manjše solarne elektrarne na strehi. Obstoječo površino se je izkoristilo za izgradnjo sistema 21,12 kWh moči, ki vnaša v električno omrežje presežno energijo v obdobjih manjše porabe in na tak način se izboljšuje energetska uravnovešenost muzeja in zmanjšuje poraba energije iz neobnovljivih virov.

Obiščite nas

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.