Pokrajinski muzej Koper

Piano nobile PMK copy

Posodobitev in digitalizacija muzejske zbirke, kar bo omogočilo interaktivno uporabo obstoječe kulturne dediščine.

 

 

 Na novo muzejsko pot vas popeljejo sodobni avdiovodiči, ki vas sprva sprehodijo po atriju palače Belgramoni Tacco in njeni arhitekturi, nato pa do arheološkega dela in lapidarija. Pot se nadaljuje po plemenitem kamnitem stopnišču do glagoliškega in renesančnega časa, do umetnostnozgodovinskih zbirk in nato do 18. in 19. stoletja v drugem nadstropju palače. Ob koncu obiska palače vas avdiovodič usmeri v novi del za lapidarijem, kjer lahko doživite, v sliki in zvoku, novejšo zgodovino pokrajine od Avstro Ogrske do Jugoslavije.

Obiščite nas

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.