Openmuseums

Mreža slovenskih in italijanskih muzejev: valorizacija in tehnološka inovacija v muzejih zgodovinskih mest severnega Jadrana v okviru evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 želi z vpeljevanjem tehničnih inovacij izboljšati, prevrednotiti in promovirati zgodovinsko in kulturno dediščino muzejev kot njenih najpomembnejših varuhov.

Muzeji se od nekdaj ukvarjajo z ohranjanjem, raziskovanjem, razstavljanjem in izobraževanjem, njihova kulturno znanstvena vloga pa jih je sčasoma pripeljala k poseganju po obsežnejših in mnogovrstnejših dejavnostih, s pomočjo katerih izpolnjujejo svoje dolžnosti glede povečanja materialne in nematerialne kulturne dediščine in njenega širjenja.

Mreža slovenskih in italijanskih muzejev: valorizacija in tehnološka inovacija v muzejih zgodovinskih mest severnega Jadrana v okviru evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 želi z vpeljevanjem tehničnih inovacij izboljšati, prevrednotiti in promovirati zgodovinsko in kulturno dediščino muzejev kot njenih najpomembnejših varuhov.

Muzeji se od nekdaj ukvarjajo z ohranjanjem, raziskovanjem, razstavljanjem in izobraževanjem, njihova kulturno znanstvena vloga pa jih je sčasoma pripeljala k poseganju po obsežnejših in mnogovrstnejših dejavnostih, s pomočjo katerih izpolnjujejo svoje dolžnosti glede povečanja materialne in nematerialne kulturne dediščine in njenega širjenja.

Namen in naloge

Projekt želi z vpeljevanjem boljših standardov kakovosti kvalificirati in promovirati muzeje na slovensko-italijanskem območju in jih tako narediti bolj privlačne in zanimive za raznovrstno publiko ter povečati število njihovih obiskovalcev.

Prednostna naloga je zato omogočanje boljše seznanjenosti s skupno zgodovino, kulturno dediščino ter značilno tradicijo na območju programa s pomočjo oblikovanja stabilne in trajne muzejske mreže. Partnerski muzeji se bodo preobrazili iz zaprtih prostorov, namenjenih tradicionalnemu načinu postavitev razstav, v odprte prostore kulture, namenjene lokalnemu prebivalstvu
ter bližnjim in daljnim obiskovalcem. Vpeljevanje inovativnih elementov je ključnega pomena za privabljanje novega občinstva. Razstavljene zbirke bodo restavrirane s pomočjo novih tehnologij in predstavljene z virtualno predstavitvijo in animacijo razstavljenih predmetov, multimedijska orodja pa bodo uporabljena tudi v didaktične namene. Oblikovala se bo mreža, v kateri bo prostor za izmenjavo idej in znanj, kot tudi za organizacijo skupnih dogodkov.

Cilji

Projekt zasleduje sledeče cilje:

 • izboljšanje tehnik ohranjanja, izdelave, vodenja in vrednotenja v muzejih,
 • vpeljevanje tehnoloških in energetskih inovacij v muzejih,
 • širjenje informacij in seznanjanje z uporabo novih komunikacijskih tehnologij,
 • postavitev inovativnih modelov upravljanja ter interpretacije dediščine, ki se lahko prenesejo tudi v druga okolja,
 • povečanje privlačnosti in razpoznavnosti muzejev s pomočjo večje atraktivnosti in konkurenčnosti na obravnavanih območjih,
 • omogočiti alternativne in interaktivne obiske za šole z namenom privabljanja ciljne publike, ki se ji je težko približati,
 • povečanje obiska v muzejih; spodbujanje dialoga, kulturne izmenjave in sodelovanja med muzeji, inštitucijami, univerzami in drugimi kulturnimi zavodi,
 • ustvarjanje novih izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti,
 • spodbujanje izmenjave izkušenj in dobrih praks med različnimi okolji, ki jih povezujejo enake osnovne značilnosti in problematike,
 • začetek bolj usklajenega delovanja med muzeji in področjem turistične promocije,
 • ustvarjanje mreže “odprtih” muzejev z inovativnimi pristopi , za zagotavljanje večje prilagodljivosti in dinamičnosti ter boljše in obsežnejše lastne ponudbe, s pomočjo skupnih strokovnih kompetenc.

Splošno

Projekt traja 36 mesecev, vreden je 3.856.000,00 EUR; od tega ESRR sredstva v višini 3.277.600,00 EUR, nacionalno sofinanciranje v višini 578.400,00 EUR.
http://www.territorialcooperation.eu/

 

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.