Aktivnosti projekta

Različne projektne aktivnosti se bodo odvijale v Muzeju Grada Estense v Ferrari, Mestnem muzeju umetnosti v Ravenni, Muzeju velikih rek v Rovigu, Muzeju Torcello v Benetkah, Goriških pokrajinskih muzejih, Mestnih muzejih in galerijah zgodovine in umetnosti v Vidmu, Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, Pomorskem muzeju Piran in njeni dislocirani enoti Muzeju solinarstva v Krajinskem parku Sečoveljske soline, Pokrajinskem muzeju v Kopru, Fundaciji Oglej in Kobariškem muzeju.

 

OpenMuseums predvideva izvedbo naslednjih aktivnosti:

DELOVNI SKLOP 1 - KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA

DELOVNI SKLOP 2 - DOLOČITEV SKUPNIH METODOLOGIJ

Opredelitev skupne metodologije z oblikovanjem delovnih tehnično-znanstvenih skupin za posamezna področja.

DELOVNI SKLOP 3 - ORGANIZACIJA RAZSTAVNIH PROSTOROV

Priprava razstavnih prostorov za postavitev novih zbirk, obnovo in/ali dopolnitev obstoječih razstavnih poti z inovativnimi metodami in uporabo novih tehnologij ter predstavitev na podlagi skupnih standardov.

Predvidenih 11 pilotnih projektov v vseh partnerskih muzejih vključuje:

 1. Muzej v Gradu Estense v Ferrari: vpeljevanje inovativnih rešitev pri izkoriščanju odprtih prostorov gradu (premična streha).
 2. Mestni muzej umetnosti v Ravenni: ponovno odprtje antične zbirke in razstavnih poti za obiskovalce.
 3. Muzej velikih rek v Rovigu: izvedba razstavne poti, posvečene renesansi, z novimi sekcijami za prikaz zgodovine pokrajine Polesine.
 4. Muzej Torcello v Benetkah: priprava novih virtualnih/interaktivnih poti za predstavitev muzejskih zbirk in naravnega okolja lagune.
 5. Pokrajinski muzeji v Gorici: prenova Muzeja mode.
 6. Mestni muzeji v Vidmu: prenova Arheološkega muzeja in Muzeja narodnega buditeljstva.
 7. Muzej in galerije mesta Ljubljane: katalogizacija, digitalizacija materiala in obnova muzejske razstavne poti s pomočjo novih, tehnološko inovativnih in multimedijskih elementov.
 8. Pomorski muzej Piran: posodobitev muzejske razstavne poti in spodbujanje didaktike, kot tudi opremljanje dveh objektov ter vzpostavitev pedagoškega centra v Muzeju solinarstva na opuščenem delu Sečoveljskih solin.
 9. Pokrajinski muzej Koper: posodobitev in digitalizacija muzejske zbirke, kar bo omogočilo interaktivno uporabo obstoječe kulturne dediščine.
 10. Fundacija Oglej: tridimenzionalna izvedba in virtualna rekonstrukcija glavnih arheoloških najdišč na območju.
 11. Kobariški muzej: digitalizacija razstavnih predmetov in izvedba demonstrativnega projekta s pomočjo postavitve manjše sončne elektrarne na strehi muzeja.

DELOVNI SKLOP 4 - MUZEJSKA DIDAKTIKA

Muzejska didaktika s pripravo pedagoških delavnic.

DELOVNI SKLOP 5 - OMREŽJE IN IZMENJAVA ZNANJA

Mreža in izmenjava znanj: oblikovanje muzejske mreže preko študijskih izmenjav/potovanj, postavitev multimedijskih kotičkov v vseh muzejih, oblikovanje spletnih strani in multimedijskih orodij.

DELOVNI SKLOP 6 - PROMOCIJA IN MARKETING

Promocija in trženje: izdelava promocijskih materialov, oblikovanje in promocija turističnih paketov, priprava načrta medijskega zakupa, organizacija lokalnih novinarskih konferenc, organizacija animacijskih dogodkov.

DELOVNI SKLOP 7 – PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI

DELOVNI SKLOP 8 – KOMUNIKACIJSKI NAČRT

Komunikacijski načrt: ustanovitev projektnega predstavništva za medije, odgovornega za koordinacijo in poznavanje vseh povezanih iniciativ.

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.