O Programu Slovenija - Italija 2007-2013

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 se izvaja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga Skupnost z najvišjo stopnjo (do 85%) sofinancira preko Evropskega sklada za regionalni razvoj. Njegov glavni namen je krepitev čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja.

Več o Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013: www.ita-slo.eu

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.