Območje

Pri projektu OpenMuseums sodelujejo pokrajine, ki se raztezajo od Emilije-Romanje, Benečije in Furlanije – Julijske krajine pa vse do slovenske Obalno - kraške, Goriške in Osrednjeslovenske regije.

Območje zajema bogato umetnostno in kulturno dediščino; zaradi prepleta materialne in nematerialne dediščine, zgodovinskih stičnih točk in kulturnih raznolikosti pa je vsaka pokrajina edinstvena in dragocena. Bogata kulturna ponudba muzejev in galerij je na tem območju zgoščena predvsem v zgodovinskih mestih, kjer veliko število obiskovalcev predstavlja dobro priložnost tudi v gospodarskem smislu. Tu se prav tako nahajajo številni kraji, ki so uvrščeni na seznam Unescove svetovne dediščine, kar predstavlja dobro osnovo za razvoj zgodovinskih in umetnostnih poti ter sodelovanje med kulturnimi ustanovami. Partnerji pri projektu OpenMuseums so raznoliki. Nekateri so ustanovitelji velikih muzejev, kot npr. Pokrajina Benetke in Mestna občina Ljubljana, drugi so manjši in so pogosto primorani tekmovati z večjimi in bolj znanimi sosedi, čeprav tudi sami predstavljajo pomembna kulturna središča in pričajo o kulturi, zgodovini in lokalni tradiciji. Tudi oni lahko postanejo pomembne referenčne točke razvoja, valorizacije območja in kulturne dediščine mest.

Cilj dejanj, osredotočenih na ohranjanje in vrednotenje dediščine, medsebojnega spoznavanja kulturne dediščine z oblikovanjem mreže muzejev in izmenjave znanj med udeleženimi partnerji je skupen: prispevati k družbenemu razvoju in povezanosti različnih okolij s približevanjem in srečevanjem različnih kultur in prebivalcev, ki si na nekaterih točkah delijo skupno zgodovinsko pot, a imajo hkrati vsak svoje običaje. Skupaj pa predstavljajo bogastvo, ki ga je vredno ohraniti za sedanje in prihajajoče generacije.

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.