Partnerji

Vodilni partner:

Pokrajina Ferrara, Italija

ferrara

Partnerji projekta:

  • Mestni umetniški muzej - Občina Ravenna, Italija
  • Pokrajina Rovigo, Italija
  • Pokrajina Benetke, Italija
  • Goriški pokrajinski muzeji - Pokrajina Gorica, Italija
  • Mestni muzeji in galerije zgodovine in umetnosti - Občina Videm, Italija
  • Fundacija Oglej, Italija
  • Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, Slovenija
  • Pokrajinski muzej Koper, Slovenija
  • Mestna Občina Ljubljana, Italija
  • Kobariški muzej, Slovenija
 

 

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.