Maketa Zgornjega Posočja

zbirka-maketaKOBARIŠKI MUZEJ

Maketa prikazuje položaje italijanske in avstro-nemške vojske 23. oktobra 1917, dan pred 12. soško ofenzivo. Merilo makete je 1:5000.

Obiščite nas

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.